O NAS

Laboratorium rozpoczęło swoją działalność w roku 1993 w ramach Zespołu Laboratoriów Badawczych Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. Obszarem działania laboratorium były badania z zakresu mechaniki zniszczenia, analizy naprężeń resztkowych i wytrzymałości postaciowej. Główne stosowane techniki pomiarowe to tensometria oporowa, emisja akustyczna i termografia podczerwona.

Wykorzystując doświadczenia z prób laboratoryjnych w roku 1998 laboratorium wykonało pierwsze badania  stanu  technicznego obiektów  przemysłowych metodą emisji akustycznej dla klientów, którymi były  Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne oraz Naftobazy Sp. z o.o.

W latach 2002 do 2007  laboratorium funkcjonowało jako samodzielny zespół badawczy w Instytucie Odlewnictwa pod nazwą: Laboratorium Badań Stosowanych, rozwijając swoją działalność w zakresie badań przemysłowych i laboratoryjnych.
W tym czasie Laboratorium przeprowadziło z pozytywnym rezultatem proces uznaniowy i uzyskało uznania Urzędu Dozoru Technicznego stosownych procedur i technik badawczych w zakresie badań metodą emisji akustycznej (AE) zbiorników magazynowych o osi pionowej oraz ciśnieniowych urządzeń przemysłowych.

W październiku 2007 roku LABORATORIUM BADAŃ STOSOWANYCH w istniejącym składzie osobowym przeniosło swoją działalność na Politechnikę Krakowską im. Tadeusz Kościuszki, gdzie na Wydziale Mechanicznym weszło w strukturę Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji – M6. Tu kontynuuje swoją działalność w dotychczasowym obszarze zainteresowań i wypracowanych kierunkach rozwoju.

Podstawowym obszarem działania laboratorium jest zastosowanie metody emisji akustycznej w ocenie procesów zniszczenia materiałów konstrukcyjnych i aplikacje tej metody do oceny stanu technicznego obiektów przemysłowych. Ponadto laboratorium, wykonuje badania i analizy z zakresu mechaniki zniszczenia oraz analizy doświadczalne naprężeń resztkowych i wytrzymałości postaciowej.

Laboratorium prowadzi również prace z zakresu rozwoju i wdrażania nowych technik badawczych oraz technologii i nowoczesnych stopów do zastosowań specjalnych.
Pracownicy laboratorium prowadzą i realizują projekty badawcze krajowe i europejskie oraz  przemysłowe projekty celowe.

Prace laboratorium są prezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz w specjalistycznych periodykach.

Laboratorium Badań Stosowanych Politechniki Krakowskiej prowadzi współpracę z innymi renomowanymi uczelniami polskimi i zagranicznymi.
Joomla25 Appliance - Powered by TurnKey Linux